4 ช่อนชะมวง
ปลาช่อนโบราณ
ปลาช่อนสมุนไพร
ปลาช่อนลุยสวน
ปลาช่อนเผาใบยอ
หมูต้มชะมวงบ. ช่อชะมวงทอง จำกัด

242/16 หมู่ 1 ต.สาริกา อ. เมือง จ. นครนายก 26000
โทร. 037 385 221 , 037 385 222